İhale Detayları:

 • İhale Numarası (İKN): 2024/64847
 • İdarenin Adı ve Adresi: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22, 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş, Tel: 3442237425 - Faks: 3442515100
 • İhale Konusu: 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
 • Miktar ve Teslim Yeri: 2 kalem tıbbi cihaz, teslimat Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
 • Sözleşme Süresi ve Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 gün içinde cihazlar teslim edilecektir.
 • İhale Tarihi ve Saati: 15.02.2024 - 10:30
 • İhale Komisyonu Toplantı Adresi: Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Onikişubat/Kahramanmaraş

İsteklilerden İstenen Belgeler:

 1. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
 2. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
  • Teklif Mektubu
  • Geçici Teminat Bilgileri
 3. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
 4. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
  • İş Deneyimi Belgesi
  • Yetkili Satıcılık veya İmalatçılık Belgesi
  • Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarıma İlişkin Belgeler
  • Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler
 5. Benzer İşler ve İhalede Yerli İsteklilere %15 Fiyat Avantajı Uygulanacaktır.

Diğer Bilgiler:

 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak erişilebilir.
 • Teklifler e-imza kullanılarak EKAP üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 150 takvim günüdür.
 • Konsorsiyumlar ihaleye katılamaz.

Bu ihalede yer almak isteyen isteklilerin, detaylı bilgileri ve ihale dokümanını EKAP üzerinden incelemeleri gerekmektedir.

Not: İhale detayları ve belgeleri, güncel idari ve hukuki şartnamelere göre yeniden kontrol edilmelidir.

Haber Metni: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, 2 kalem tıbbi cihaz alımı için açık ihale düzenliyor. İhale, 15 Şubat 2024 tarihinde saat 10:30'da yapılacak. Detaylı bilgiler ve ihale dokümanına EKAP üzerinden ulaşabilirsiniz. İhalede yerli isteklilere %15 fiyat avantajı uygulanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ