Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 81 il içerisinden en başarılı, “tad portal”ı en aktif kullanan 3. İl olarak teşekkür belgesi ve plaketle ödüllendirildi.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu Kapsamında, Toprağın korunması, geliştirilmesi ve tarım arazilerinin sınıflandırılması çalışmaları, İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüldüğü belirtilerek,  Bu kapsamda ilimizde tarımsal potansiyeli yüksek, Kahramanmaraş Ovası, Türkoğlu Ovası, Afşin Ovası, Elbistan Ovası, Göksun Ovası ve Narlı Ovası Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova ilan edilerek resmi gazetede yayınlanmıştır. Tarımsal sit alanı olarak da kabul edilen ovalarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmek için çalışmalarımız devam etmekte.

Tarım toprağının amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması için, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli tedbirler alınmaktadır.

İl Müdürlüğü bu kapsamda yürütülen faaliyetler Bakanlık bünyesinde oluşturulan sistem üzerinden takip edilmekte ve elde edilen tüm veri ve dokümanlar portal üzerinden paylaşılmakta.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2018 yılında yapmış olduğu bu kapsamdaki çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 81 İl içerisinden en başarılı, “TAD PORTAL”ı en aktif kullanan 3. İl olarak teşekkür belgesi ve Plaketle ödüllendirildi.