Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası’na bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilciliği Afşin ve Elbistan’da kuruldu.

Afşin-Elbistan Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilciliğine getirilen Jeofizik Mühendisi Yakup Karalık, bu temsilciliğin amacının bölgeye daha kaliteli hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Afşin-Elbistan Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcisi Yakup Karalık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Afşin ve Elbistan’da Jeofizik Mühendisliği Odası Temsilciliği bugün itibaren hizmete girmiştir. Kurmamızın amacı bölgede inşa edilen yapıların daha kaliteli, zemin etütlerinin daha iyi yapılması ve daha iyi kontrol edilmesi, olabilecek depreme karşı daha kaliteli binalar yapılması için bu temsilciliği kurduk. Bu temsilcilikle meslektaşlarımızı tek bir çatı altında toplayarak, bölge için neyin daha iyi neyin kötü olduğunu istişare ederek akıl birliğiyle bu işi yürütmeyi hedefliyoruz. Temsilciliğimiz Afşin Atatürk Caddesi’nde bulunan Efsus İş Merkezi’nde faaliyet sürdürecektir. ”

 

Karalık,  Jeofizik Mühendislerin çalışma alanlarını şöyle sıraladı:

“Doğal Kaynakların araştırılması, maden aramaları, su aramaları, jeotermal kaynak aramaları depremsellik ve deprem riski araştırmaları, heyelan araştırmaları, su baskını araştırmaları, bina, köprü, baraj, yol, hava limanı, tünel, termik ve nükleer santral gibi işler yapmaktadır”