Maden-İŞ Genel Başkanı Akçul:
“ İşçilerin kıdem tazminatı sorunu yok”
 
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, kıdem tazminatı fonu oluşturulması ve işçilerin kıdem tazminatının bu fondan ödenmesi doğrultusunda hükümet tarafından hazırlanan ve sosyal taraflarla görüşmeye açılan kanun taslağının hiçbir şekilde kabul edilemez bir içerikte olduğunu söyledi.
Akçul, kıdem tazminatı ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirerek, “İşveren ve işçi örgütlerinin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde değerlendirmeye konu olan kıdem tazminatı taslağının içerdiği her düzenleme kıdem tazminatı hakkını sınırlayan, etkisizleştiren bir niteliğe sahiptir ve bu nedenle bizce tartışmaya, görüşmeye bile değer bir nitelikte değildir. Çünkü söz konusu taslakta; öngörülen kıdem tazminatı fonunun hiçbir güvencesi yoktur ve ülkemizdeki fonların akıbeti bellidir. İşçiye ödenecek kıdem tazminatı miktarı, mevcut uygulamaya göre yarıdan daha fazla azaltılmaktadır. Kıdem tazminatı ile işverenin bağı kopartılarak, kıdem tazminatının iş güvencesi işlevi ortadan kaldırılmakta, işverenlerin toplu işçi çıkarmasının yolu açılmaktadır. Mevcut durumda bir yılını dolduran bir işçi işten çıkartılınca kıdem tazminatı alabilirken, taslakta 15 yıl çalışma şartı getirilmektedir. Evlenen kadın işçinin, askere giden erkek işçinin kıdem tazminatı alma hakkı ortadan kaldırılmaktadır. 15 yıl çalışma şartı nedeniyle, kıdem tazminatının işsizlik günlerinde işçiye geçinme desteği niteliği ortadan kalkmaktadır. Kıdem tazminatı miktarı yarıdan fazla azaltıldığı için zaten emeklilikte bir ikramiye niteliği olma özelliği de ortadan kalmaktadır. Sadece birkaçını saydığımız kıdem tazminatı hakkını etkisizleştirici, azaltıcı, budayıcı nitelikleri nedeniyle söz konusu kıdem tazminatı taslağı kabul edilemez olduğu gibi, tartışılamaz, görüşülemez niteliktedir” dedi.
“Zaten işçilerin kıdem tazminatı sorunu yoktur. İşverenler kıdem tazminatını sorun olarak görmektedir. Fon düzenlemesi işverenlerin bu sorununu çözmeye yöneliktir” diyen Akçul, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Sendikacılık hareketi ve Türk-İş örgütlülüğü böyle bir girişime asla izin vermeyecektir. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak işçi sınıfının en önemli kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatı hakkını etkisizleştirecek her düzenlemeye karşıyız ve bu konuda Türk-İş’in genel kurul kararları doğrultusunda genel grev dahil her türlü demokratik mücadele yöntemi ile sonuna kadar mücadele edilmesi ve direnilmesi görüşündeyiz.”