T.C.
    ELBİSTAN 
    İCRA DAİRESİ
    2021/3164 ESAS

ALACAKLI    : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,  4560004685  Vergi Nolu,  
VEKİLİ           : Av. Fatmanur Kurt
                         Azerbaycan Cad. Aktif İşmerkezi  Kat :2/15 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 
BORÇLU       : HALİDE EDİP TANRIKULU,   35813002798  TC Nolu,    
                          Küçüktatlar Mahallesi Küçüktatlar Deniz Feneri İlköğretim Okulu Afşin / KAHRAMANMARA

                                                  54.614,87 TL   asıl alacak (İstenen:%18.56 Yıllık Diğer)
                                                      1.379,69 TL  işlemiş faiz
                                                          68,98 TL   faizin %5 gider vergisi
                                                          50,44 TL   masraf

                                                    56.113,98 TL   Toplam Alacak 

Asıl alacağının, asıl alacağa 27.09.2021 takip tarihinden itibaren %18,56 Temerrüt faizi takip tarihinden sonra temerrüt faiz oranı arttığı takdirde artan oranda hesaplanması, faizin %5 gider vergisi, icra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte işbu alacağa ilişkin açılmış ve sonradan açılacak takiplerde tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile tahsili talebidir. Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır. TBK.100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.
BORCUN SEBEBİ: Kredi Alacağı
TAKİP TARİHİ : 27/09/2021
Yukarıda adresinize çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine zabıta araştırması yaptırılmış olup adreste tanınmadığınız ve bilinmediğinizden dolayı adresinizin meçhul kalması nedeni ile Tebliğat Kanununun hükümleri dairesinde icra emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla
İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini 7+15 olmak üzere toplam 22 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 7+15 olmak üzere toplam 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7+15 olmak üzere toplam 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.
 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No      : TR840001500158007290495053
Vergi Dairesi Adı / No: ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ - 3310060964

#ilangovtr Basın No ILN01934133