T.C.
AFŞİN
SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2022/1031 ESAS

DAVALI ZÖHRE GÜNAY - 60064200266 KAHRAMANMARAŞ ili, AFŞİN ilçesi, BERÇENEK, mah/köy, 78  Cilt, 20 Aile Sıra No, 11 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET DURAN VE EMİNE'den  olma 10/05/1960 doğumlu,
Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce bildirilen adresinize duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrılmış olmanız ve mernis adresiniz bulunmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı tarafça Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Berçenek Mahallesi 339 parsel sayılı taşınmazların hissedarlar arasında paylaşılamadığı, bu nedenle taşınmazlar üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksimi ile mümkün olmaması halinde taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesi talepli dava açılmıştır.  
İlan Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02036919