T.C.
 GÖKSUN
 SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2021/11 Esas

DAVALILAR    :  NEVİN KIŞLAK      

 Davalı  NEVİN KIŞLAK'in son olarak yaşadığı "6 RUE ANTOİNE DE SAİNT EXUPERY LİMEİL BREVANNES 94450 9890  /FRANSA CUMHURİYETİ'' adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği dava dilekçesi tensip zaptı, ve son duruşma zaptına ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar gereğince davacı  Mehmet Özdemir tarafından ortaklığın giderilmesi (pay mülkiyete davası açtığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçenizi sunmanız ve duruşma günü duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız gerekmektedir.  Duruşma Günü: 21/02/2024 günü saat: 09:30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01929409