Hak sahipleri tarafından 2025 yılı içinde geçerli kimlik belgeleri ile başvurulmaması halinde Sermaye Piyasası Kanununun 83, maddesi gereği zaman aşımına uğramış olan yatırım hizmet ve  faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devir edilecek.
Halkbank'tan hesap sahiplerine çağrı

Kaynak: HABER MERKEZİ