Hasta hakları ile hastanın kaliteli sağlık hizmeti almasının amaçlandığını belirten Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. M. Akif Açıkkapu , hasta haklarının, hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin hakları ile karşıt kavramlar olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı basın açıklaması yapan Dr. M. Akif Açıkkapu,  “Hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.” dedi.

       Türkiye’de ise 1998 yılında 26 Ekim günün “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edildiğine değinen Dr. Açıkkapu, “ 26 Ekim Hasta Hakları Gününde hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra hastanın saygınlığının korunarak, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanması da amaçlanmıştır.
       Yönetmelikte hasta hakları, 18 başlıkta ele alınıyor:
*Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma.
*Bilgi isteme.
*Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme.
*Personeli tanıma, seçme ve değiştirme.
*Öncelik sırasının belirlenmesini isteme.
*Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım.
*Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme.
*Bilgi verilmemesini isteme.
*Mahremiyete saygı gösterilmesi.
*Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama.
*Bilgilerin gizli tutulması.
*Tedaviyi reddetme ve durdurma.
*Tıbbi araştırmalarda rıza.
*Güvenliğin sağlanması.
*Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma.
*İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret.
*Refakatçi bulundurma.
*Müracaat, şikâyet ve dava

Hasta hakları ile beraber hasta sorumlulukları da vardır. Hasta sorumlukları Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleridir. Bunlar;

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Ülkemizde ve ilçemizdeki tüm hastalarımızın dünya hasta hakları gününü kutluyoruz.” açıklamasında bulundu.