T.C.  AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024

Dosya no

Mahalle

Parsel no

Tapu maliki

Duruşma günü

2024/134

Çoğulhan

666

Hüseyin KILINÇ ve diğerleri

17/04/2024

2024/136

Çoğulhan

664

Ali BİNBUĞA ve diğerleri

17/04/2024

2024/138

Çoğulhan

667

Ali BİNBUĞA ve diğerleri

17/04/2024

2024/140

Çoğulhan

670

Ali BİNBUĞA ve diğerleri

17/04/2024

2024/142

Çoğulhan

1611

Asım BİNKÖL ve diğerleri

17/04/2024

2024/144

Çoğulhan

1150

Burcu Nur KAYNAK ve diğerleri

17/04/2024

2024/146

Çoğulhan

1371

Emin POLAT
ve diğerleri

17/04/2024

2024/148

Çoğulhan

1153

Emin POLAT
ve diğerleri

17/04/2024

2024/133

Çoğulhan

641

Mehmet BİNKÖL ve diğerleri

19/04/2024

2024/135

Çoğulhan

669

Halil KARACA ve diğerleri

19/04/2024

2024/137

Çoğulhan

665

Asım BİNKÖL ve diğerleri

19/04/2024

2024/139

Çoğulhan

668

Asım BİNKÖL ve diğerleri

19/04/2024

2024/141

Çoğulhan

671

Bekir BİNKÖL ve diğerleri

19/04/2024

2024/143

Çoğulhan

1665

Asım BİNKÖL ve diğerleri

19/04/2024

2024/145

Çoğulhan

1265

Ali KOCA ve diğerleri

19/04/2024

2024/147

Çoğulhan

1225

Balkız BOZKURT ve diğerleri

19/04/2024

2024/149

Çoğulhan

643

Ahmet ÇANAK ve diğerleri

19/04/2024

Kaynak: Haber Merkezi