Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Afşin’de on binlerce dönüm araziyi sulayan Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilmesine ilişkin olarak kesinleşmiş bir plan bulunmadığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın, Afşin bölgesindeki kömür sahalarının susuzlaştırılması projesi kapsamında tünel ve beton kanal ile yatağının değiştirilmesine ilişkin TBMM’ye verdiği soru önergesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlandı.

Cevap metninde, tarım sektörünü olumsuz etkileyeceği ve ekolojik dengeye zarar vereceği endişesini doğuran Hurman Çayı ile ilgili derivasyon projesinin, bilimsel açıdan uygulanabilir olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Hurman Çayı’nın, EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, derivasyona ilişkin proje çalışmalarının, bölge halkında tedirginlik oluşturduğunu belirterek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

Aycan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den, “Hurman Çayında yapılması planlanan bu projenin içeriği nedir? Ne yapılmak istenmektedir? Hurman Çayında yapılacak derivasyonun esas amacı nedir? Ne gibi fayda beklenmektedir? Yapılması planlanan bu proje ile ilgili gerekli kuruluşların ve halkın görüşüne başvurulmuş mudur? Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Elbistan ovasında tarımsal üretimin Hurman Çayında yapılan bu proje ile ne yönde etkileneceği araştırılmış mıdır? Etkilenecek ise nasıl önlem alınacaktır? Hurman Çayında yapılması planlanan bu çalışmanın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) yapılmış mıdır?” sorularını yanıtlamasını istemişti.

Aycan’ın soru önergesini yazılı olarak yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, derivasyon projesinden etkilenecek unsurlara yönelik bir çalışma yapılmadığını bildirdi.

Teknik, ekonomik ve çevresel açıdan raporlanmasını amaçlayan projenin, uygulanabilirliğinin araştırıldığını kaydeden Bakan Dönmez, cevap metninde, “İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Hurman Çayı’nın derivasyonunun (akarsu yatağının değiştirilmesi) teknik ve bilimsel açıdan uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesine ilişkin araştırma çalışması yürütülmektedir. Hurman Çayı ve kolları altında kalması nedeniyle mevcut haliyle üretimi mümkün olmayan linyit rezervinin üretilerek ekonomiye kazandırılmasının teknik, ekonomik ve çevresel açıdan raporlanması amaçlanmakta olup, henüz kesinleşmiş bir derivasyon planı bulunmamaktadır. Hurman Çayı’nın derivasvonunun araştırılması çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile birlikte yürütülmektedir. Projenin mevcut durum itibariyle teknik ve ekonomik açıdan uygunluğu kesinleşmediğinden bölgede derivasyondan etkilenecek unsurlara dair henüz bir çalışma yapılmamış olup, projenin teknik ve ekonomik açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi aşamasında bölgesel etkileri de incelenecektir. Hurman Çayı derivasyonunun uygulanabilirliğine yönelik DSİ tarafından yürütülecek proje kapsamında ÇED kapsamındaki çevresel etkiler araştırılacaktır” ifadelerine yer verdi