Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bakanlığın 2010 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Komisyonda bütçeyle ilgili bir sunum yapan Yıldız, Bakanlığın bugüne kadar yapmış olduğu yatırım, çalışma ve projeler ile 2010 yılında yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında bilgiler aktardı.

 

Bakan Taner Yıldız, sunumunda ihalesi yılan hikayesine dönen ve bir türlü hayata geçirilemeyen Afşin-Elbistan C ve D Termik Santralleri’ne de değindi. Santralleri yapmakta kararlı olduklarını belirten ve tekrar ihaleye çıkacaklarını açıklayan Yıldız; “Afşin-Elbistan kömür havzasındaki “C” ve “D” kömür sahasından, termik santral kurmak ve işletmek üzere belli bir süre ile rödovans karşılığı kömür üretim hakkı verilmesi işi için 2008 yılında açılan ihalede iki firmadan teklif alınmış ancak teklif fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 5710 sayılı Kanun’da yapılacak değişikliği müteakip 2010 yılında yeniden ihaleye çıkılacaktır. Yatırım tutarı, yaklaşık 4-4,5 milyar dolar olacaktır. Yatırım, özel sektör tarafından yapılacaktır. Bu projenin tamamlanması ile her birinin kurulu gücü en az 1200 MW olan 2 termik santral ülkemize kazandırılmış olacaktır. İşin süresi 30 yıldır” dedi.