E-devlet üzerinden mazot-gübre ve alan bazlı (ÇKS) destek ödemeleri için başvuru yapılıyor Ziraat Odası’na ve muhtar, azaya gitmeye gerek kalmadı gibi yanlış bilgilerin ortalıkta dolaştığını belirten Başkan Emiroğlu; “Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için her yıl ziraat odalarına gelip, üyeliklerini güncel ve aktif hale getirmeleri gerekmektedir” dedi.

Emiroğlu; “Ortalıkta dolaşan bu yanlış bilgiler dolayısıyla çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, kiralık yeri olmayan çiftçilerimiz muhtar ve azaya gitmeyecekler, fakat kiralık yeri olan çiftçilerimiz ziraat odalarına gelip işlemlerini yaptırdıktan sonra belgelerini muhtar ve azalara imzalattıktan sonra tarım ilçe müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

E-devlet üzerinden başvuru yapan üreticilerimizin ziraat odalarındaki üyelikleri güncel ve aktif olacaktır.

Ziraat odası üyelikleri güncel ve aktif olmayan üreticilerimizin yaşayacağı sıkıntılar, yeniden düzenlenen ve resmi gazete de yayınlanan tebliğde belirtilmiştir.

Buna göre, ÇKS’ye girdiğim tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Ziraat odasına kayıtlı, üyeliği güncel ve aktif olan bir çiftçi olduğumu, ÇKS’ye girdiğim bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, tarafıma haksız olarak yapılan destekleme ödemelerinin, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi, Tarımsal destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığımın tespit edilmesi halinde 5 yıl süre ile hiçbir destekleme ödemesinden yararlandırılmamayı kabul ve taahhüt ediyorum” açıklamalarında bulundu.