METRO ETHERNET İNTERNET HİZMETİ ALINACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

METRO ETHERNET İNTERNET HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

: 2023/776277

1-İdarenin

a) Adresi

:Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

: 3442218881 - 3442250831

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç)[Ön yeterlik/İhale]dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 01.08.2023 - 4916

b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)

: Kahramanmaraşta Bugün , www.yesilafsin.com - 02.08.2023

3-Düzeltilen [madde/maddeler]

: Eski hali

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

3- İstekli firmanın en az 5 (beş) yıldır internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge.             3- İstekli firmanın en az 5 (beş) yıldır internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge.

Yeni hali

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

3- İstekli firmanın internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge              3- İstekli firmanın internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge.

#ilangovtr Basın No ILN01873403