Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekmektedir. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

2024 Yılında Düşük KPSS ile Alım Yapan Kurumlar

Belediyeler ve üniversiteler, özellikle düşük KPSS puanıyla memur alımı yapmaktadır. Ancak, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları da benzer şekilde düşük KPSS puanıyla alım yapmaktadır.

Başvuru Şartları

Genel başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum olmamak,

 • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

 • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak,

 • Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

 • Alım yapılacak kadroya göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak.

Belediyeler tarafından yapılacak zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için belirli fiziki ve sürücü belgesi gibi ek şartlar da aranmaktadır.

Kurumlar ve Puanlar

Kurumlar genellikle şu puanlarla alım yapmaktadır:

 • Belediyeler: 60 KPSS puanıyla,

 • Üniversiteler: 50 KPSS puanıyla,

 • Bakanlıklar: 60 - 70 KPSS puanıyla.

Başvuru Süreci

Başvurular ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvuru yapacakları kadronun şartlarını dikkatlice incelemelidir.

Sonuç olarak, düşük KPSS puanıyla memur alımı yapacak olan kurumların ilanlarını takip ederek başvuru süreçlerini kaçırmamanız önemlidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ