T.C.
    KAHRAMANMARAŞ
    1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/263-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemil ve Arifa oğlu 1981 D.lu Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMED MENNAN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 19/12/2023 tarih, 2023/263 Esas ve 2023/729 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Düşme Kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01974951