İLAN

T.C.
ELBİSTAN
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


ESAS NO       : 2020/88
KARAR NO    : 2021/781

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının 07.02.2020 tarih, 2019/2619  Soruşturma, 2020/199 Esas, 2020/151 İddianame ile müşteki sanık Enver Horuz hakkında Basit Yaralama  suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;
Müşteki sanık Enver Horuz mahkememizce yapılan yargılama sonrası verilen  08.12.2021 tarih, 2020/88 Esas, 2021/781 Karar sayılı kararı ile  Basit Yaralama suçu yönünden düşme karar verildiği görülmüştür.
Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Ali ve Elif oğlu, 25.07.1979 Elbistan doğumlu Enver Horuz'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01974945