İ  L  A  N

T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO    : 2023/973 Esas

DAVALI       : MEHMET ÇİRCİ- T.C NO: 53800403328, Ramazan ve Döne oğlu, 10/03/1991 dlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan İştirak Nafakasının Artırımı davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve kollukça tespit edilen diğer adreslerinize dava dilekçesinin tebliğine ilişkin ve duruşma gününün bildirilmesine ilişkin davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle; Müşterek çocuk İbrahim Ali yararına bağlanan 150,00 TL iştirak nafakasının 3.000,00 TL'ye çıkarılmasını, bağlanacak olan nafakaya her yıl tüikçe belirlenen üfe oranında artırım yapılmasını talep ve dava etmiştir. 
Dosyamız davalısı olan MEHMET ÇİRCİ (T.C NO: 53800403328, Ramazan ve Döne oğlu, 10/03/1991 dlu,)'nin yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriği olan "Not: 6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince iş bu davetiyenin size tebliğinden itibaren yasal iki haftalık süre içerisinde davaya karşı varsa itirazlarınızı savunma ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz aksi takdirde aleyhinize açılan davayı inkar etmiş sayılacağınız, AYRICA 22/03/2024 günü saat 09:13'de ön inceleme ve tahkikat duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve mahkememizce yokluğunuzda karar verilebileceği hususu ihtaren tebliğ olunur.
 
TANIKLARINIZ VAR İSE DURUŞMADA  HAZIR ETMENİZ HALİNDE DİNLENECEKTİR" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01973596