T.C.
KAHRAMANMARAŞ
5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ


ESAS NO    : 2022/157
KARAR NO:   2023/119


İ L A N 

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesince; Zeki ve Hava oğlu, 19/05/2002 Konak D.lu . Gaziantep, Yavuzeli, Küçükkarakuyu nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN ATAMAN hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 26/09/2023 tarih ve2022/157 Esas, 2023/119 Karar sayılı ilamı ile sanık Hüseyin Ataman'ın TCK.nun 158/1-f, son maddesi uyarınca 4 YIL HAPİS ve 5.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olarak karar verildiği, 
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.  
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf edilmediği takdirde verilen mahkumiyet kararının kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.   

#ilangovtr Basın No ILN01973583