İLAN

T.C. GÖKSUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/1459 Esas

DAVALILAR:  METİN YAŞAR  
    

Davalı Metin Yaşar son olarak yaşadığı "1TERREPLEİN 17, 9408MK, ASSEN/HOLLANDA'' adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği dava dilekçesi tensip zaptı, ve son duruşma zaptına ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar gereğince davacı Fatih Ayhan tarafından Dava konusu Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Dokuzgöz Mevki 103 Ada 311 Parsel, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Dokuzgöz Mevki 103 Ada 242 Parsel, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Güney Mevki 103 Ada 368 Parsel, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Köyaltı Mevki 106 Ada 148 Parsel, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Köyönü Mevki 130 Ada 13 Parsel, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Korkmaz Mahallesi Boğarsak Mevki 130 Ada 180 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığın giderilmesi (miras nedenli davası açtığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçenizi sunmanız ve duruşma günü duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız gerekmektedir. Durusma Günü: 22/05/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02006822