T.C.
KAHRAMANMARAŞ
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2023/2354 Esas 03/06/2024


İLAN METNİ

Davacılar , BÜNYAMİN DOKUMACI, FERİDE DOKUMACI, MAHMUT DOKUMACI tarafından Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 6004 ada 1 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,
Davalı, -21239023608 TC kimlik numaralı ÖMER ÇAYLI (ALİ RIZA oğlu 1964 doğumlu)'ya Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;
Durusma Günü: 02/07/2024 günü saat: 09:15'de hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesinin duruşma gününün ve tensip zaptının kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043676