İhale Detayları

 • İhale Numarası: 2024/64479
 • İdare Adı: Dulkadiroğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Adres: Aslanbey Mahallesi 7084 Sokak Kat:3 Yeni Hizmet Binası 46030 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
 • Telefon ve Faks: 3442124600 - 3442124622
 • İhaleye Başvuru Adresi: EKAP

İhale Konusu Hizmet

 • Adı: Ramazan Ayı Yemeği, Sahur Kahvaltısı ve Ramazan Bayramı Birinci Günü Kahvaltı Verilmesi
 • Miktar:
  • 35,000 öğün Ramazan Ayı İftar Yemeği (Sokak İftarı)
  • 15,000 öğün Ramazan Ayı İftar Yemeği (Ev Dağıtımı)
  • 5,000 öğün Ramazan Ayı Sahur ve Bayram Kahvaltısı
 • Yapılacağı/teslim edileceği yer: Dulkadiroğlu İlçesi Sınırları İçerisindeki Yerler
 • Süre/Teslim Tarihi: 11.03.2024 - 09.04.2024

İhale Tarih ve Saati

 • İhale Tarihi ve Saati: 15.02.2024 - 10:00
 • İhale Yeri: Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Aslanbey Mah. No:10A 7084 Sok. Kamu Külliyesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Katılım Şartları ve Belgeler

 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklif Verme Şartları

 • Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 • Teklifler, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
 • İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Sonuç

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından düzenlenen bu ihale, iftar yemeği organizasyonu hizmeti sağlayacak olan firma veya firmalara büyük bir fırsat sunmaktadır. İlgilenen istekliler, ihale dokümanına ve detaylara EKAP üzerinden erişebilirler.

Kaynak: HABER MERKEZİ