Afşin tarihi ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla Afşin’e önemli katkılar sağlayan Doç. Dr. Necati Demir’in son çalışması daha önce Afşin Belediyesi tarafından başka bir formatta yayınlanmıştı. Yeşil Afşin Gazetesi olarak değerli hocamızla kitap hakkında yaptığımız röportajı okuyucularımıza sunuyoruz:

Sayın Hocam, sizin 2006’dan beri Afşin’in tarih ve kültürü üzerine alan araştırmalarınız oldu. Bunlardan hangileri kitaplaştı?

Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. 2006 Şubat’ında başladığım Afşin Yöresinin Tarih ve Kültürü adlı alan araştırmalarımı 2011 yılına kadar sıklıkla, sonraki yıllar içinde de aralıklarla sürdürdüm.

İlk olarak, Afşin ve Yöresinde Nükteli Anılarla Halk Bilgeliği başlıklı çalışmam Afşin Belediyesi tarafından 2011’de basıldı.

İkinci çalışmamda, 20-22 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenen ULUSLARARASI ESHAB-I KEHF SEMPOZYUMU’na Başbakanlık Osmanlı Arşiv Araştırmaları Kurumundan getirttiğim Ashabı Kehf ve Efsus’a ilişkin 72 Belgeyi Osmanlıca’dan günümüz Türkçesine uyarlayarak sundum.

Son olarak ise, Oyun Kültürü ve Afşin Yöresinde Oyunlar isimli küçük ama önemli bulduğum kitabı yeniden Beka Yayınlarından yayınlama gereği duydum.  Çünkü çalışmam, geçen yıl Afşin Belediyesince akademik süreçte puan getirmeyen basılı kağıt şeklinde bastırıldığı için, kitap formatında yeniden yayımlamak zorunda kaldım. Kitapta, yöremizde elli atmış yıl öncesine kadar yoğun biçimde oynanan 40 civarında oyunu yazılı literatüre geçirdim. Tabii ki bunlar yöremizde oynanan oyunların tümünü içermiyor. İnşallah hemşerilerimizin çalışmamıza vereceği katkı ve olumlu eleştirilerle bizim belirleyemediklerimizi de eserin 2. baskısında literatüre geçirme fırsatı bulmuş oluruz. Ya da bu çalışmadan esinlenecek genç kuşak hemşeri araştırmacılar bu eksikliği telafi edecek yeni çalışmalar yapacaklardır.

Yıllardır devam eden Afşin ve Yöresi çalışmalarınızın tümü yayın piyasasına çıkmadı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Haklısınız, elimdeki alan araştırmaları da 3 ciltlik Afşin ve Yöresi Tarihi başlığını taşıyor ama bu yöre kavramı sadece Afşin, Elbistan, Göksun, Darende’yle sınırlı değil, adeta bir Orta Doğu Tarihine dönüştü. Takdir edilmelidir ki, bir ülkenin hinterlandı sınırlarından daha geniş olduğu gibi bir kentin bitişik bulunduğu kent ve ilçelerin de bağlaşık olduğu başka yerleşim birimleri de vardır. Dolayısıyla 40-50 sayfalık bir ilçe tarihi yazalım diye başladığımız çalışma 4 yıllık tarih okumaları ve yazmalarıyla hacimli bir kitaba dönüştüğü için ismini hacmine göre nasıl uyarlayacağım sorunu çıktı. Her ülke sınır olduğu komşu ülkelerden tabi sınırlarla ayrışmış durumda değildir. İçerik başlığı aşan boyuta geldiği için yayımlatmakta tereddütlerim oluştu. Bu da beni haliyle ihtiyatlılığa sevk ediyor.

Sayın Hocam üç cilt olduğuna göre Afşin’in nelerinden söz ediliyor, sanırım sadece tarihi geçmişle sınırlı değildir, çalışmanız?

Haklısınız, hani soruya soruyla cevap vermek deyimi var ya, öyle bir şey. Ne yok ki? Şu anda aklıma gelen başlıklar:

Afşin ve Yöresinde Ünlü Hocalar

Afşin ve Yöresinde Ünlü Öğretmenler

Afşin ve Yöresinde ünlü Pehlivanlar

Afşin ve Yöresinde Spor

Afşin ve Yöresinde Ünlü Eşkıyalar

Afşin ve Yöresinde Ünlü Eşraf

Afşin ve Yöresinde Ünlü Esnaflar

Afşin’in Nahiye Müdürleri

Afşin’in Belediye Başkanları

Afşin’in Kaymakamları

Afşin’de Okullaşma

Afşin’de Hocaların Tartışmaları (Özellikle Menzolu Ahmet Efendi ile Türkistan kökenli) Nasrullah Hoca arasında geçen Zöhrü Ahir Namazı Tartışmaları.

Efsus/Afşin’de 5 Sima başlıklı beş ünlü hemşerimizin biyografi çalışması: Sadık İnan, Dirgen Ali, Menzolu Ahmet Efendi, Polit Duran ve Hanım (Fatma Karabörk) Teyze

Orta Okul/Mardin Öğretmen Okulu Müdürü Kenan Demir (Biyografi çalışması)

Afşin’in Yaşlı Çınarları

Afşin’in Yetiştirdiği Akademisyen ve Bürokratlar

Afşin’in Çınarlarından Dinlediklerim

Afşin’in Ünlü Kabadayıları

Afşin’in Meczupları

Muhabir: Ali Çolak