Başvuru Genel Şartları

İlgili haberde verilen bilgilere göre, alımlara başvuracak adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya henüz askerlik yaşına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse tecilli olması,

 • Atanacağı görevi yerine getirmesine engel sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Suç Kaydı Şartları

Adaylardan, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamaları da beklenmektedir. Bu suçlar arasında; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış olmak, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?

Alım yapılan kadrolar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Mütercim,

 • Büro Görevlisi ve Sekreter,

 • Güvenlik Görevlisi,

 • Temizlik Görevlisi,

 • Hizmetli,

 • Tekniker,

 • Sağlık Teknikeri,

 • Tıbbi Sekreter,

 • Garson,

 • Çağrı Karşılama Personeli,

 • Mühendis,

 • Şoför,

 • Polis.

Bu alımların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre yapıldığı belirtilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ