İhale Detayları:

 1. İdare Bilgileri:

  • İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü
  • Adres: Erkenez Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:157, 46100 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
  • Telefon ve Faks: 3442360080 - 3442360306
  • İnternet Sayfası: EKAP
 2. İhale Konusu İş:

  • Adı: Kahramanmaraş Elbistan Sarsap Göleti Sulaması 2. Kısım İkmal İnşaatı
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Regülatör, iletim kanalı ve sanat yapısı inşaatlarıyla 557 hektar alanın sulanması işi
 3. Yapılacağı Yer ve Süre:

  • Yer: Elbistan/Kahramanmaraş
  • Süre: Yer tesliminden itibaren 300 takvim günü
  • İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
 4. İhale Tarihi ve Saati:

  • Tarih ve Saat: 13.02.2024 - 10:00
  • İhale Komisyonu Adresi: DSİ 20. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kahramanmaraş
 5. İhaleye Katılma Şartları ve Belgeler:

  • Yerli istekliler
  • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz görülebilir.
  • Teklifler EKAP üzerinden e-imza kullanılarak gönderilecektir.
 6. Geçici Teminat:

  • İsteklilerin belirleyecekleri tutarda (%3'ünden az olmamak kaydıyla) geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
 7. Ekonomik ve Mali Yeterlilik:

  • İş hacmini gösteren belgeler istenmektedir.
  • İsteklinin cirosu, teklif edilen bedelin %25'inden az olmamalıdır.
 8. Mesleki ve Teknik Yeterlilik:

  • İsteklilerin iş deneyimini gösteren belgeler sunmaları gerekmektedir.
  • Son 15 yıl içinde teklif edilen bedelin %80'inden az olmamak üzere iş deneyimi belgesi istenmektedir.
 9. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme:

  • İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması yapılacaktır.
  • Fiyat dışı unsur puanı toplamı 50'dir.

 Bu ihale, Kahramanmaraş'ın sulama altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Detaylı bilgiler ve ihale dokümanları için EKAP üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ