Buna göre depremden etkilenen bölgelerde banka borcu olanların talep etmeleri halinde borçlarının 6 ay erteleneceğini duyurdu.

TBB ve TKB’den yapılan açıklamada;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve tavsiye niteliğinde kararlar alındığı duyuruldu.

Buna göre depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

Ayrıca, borçların ödenmesin­de ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşte­ri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanma­sı hususlarında Üyelerimize tavsi­yede bulunulmasına,

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildi.

Ayrıca deprem bölgesinde bulunan müşterilerin finansal erişimini kolaylaştırmak amacıyla, ortak hizmet sunan ATM’lerden herhangi bir masraf ödemeksizin yararlanılabilecek.

Finansal Kurumlar Birliği de deprem felaketinden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren üyelerine tavsiyede bulundu. Birlikten yapılan açıklamaya göre, ödeme güçlü çeken müşterilerin borçlarının ödenmesinde kolaylığın sağlanması ve ertelenmesi konusun­da üyelerine tavsiye verdi.