Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012 yılı Kırsal Kalkınma Hibe Programı’nın Makine ve Ekipman alımları desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afşin Anaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Afşin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Şeyda Uluer, Afşin Ziraat Odası Başkanı Hasan Akpınar, Afşin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Ziraat Mühendisleri ile köy muhtarları katıldı.

Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Afşin’e gelen Ziraat Mühendisleri  İhsan Şen, Cuma Güngör ve Meliha Bostancı, slayt eşliğinde çiftçilere  2012 yılı Kırsal Kalkınma Hibe Programı’nın Makine ve Ekipman alımları desteklemeleri hakkında geniş bilgi verdi.

Başvuru şeklini anlatan Ziraat Mühendisleri şunları kaydettiler:

“Çiftçilerimizin tarımsal altyapılarının iyileştirilmesi, geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, Bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla; çiftçilerimizin ihtiyacı olan makine ekipmanlara yönelik olarak yüzde 50 oranında hibe desteği verilmektedir. Başvuracak kişi ve kuruluşlar, güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla, gerçek ve tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanununda tanımlanan şirketler, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvuru yapabilirler.

Başvuracak kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvuru yapabilirler. Sadece bir makine için başvuru yapılabilir. Daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50 sini kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez”

Editör: Haber Merkezi