Başvuru Süreci

Başvurular 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren internet üzerinden alınmaya başlanacak. İlgili adaylar, başvurularını belirtilen tarih aralığında yapabilirler.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak (farklı ünvana yapılan başvurular hariç),

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

En az lise mezunu olmak.

Başvuru İçin Önemli Not

Başvuruda bulunacak adaylar, ilan metninde belirtilen şartları dikkatlice inceleyerek başvurularını gerçekleştirmelidirler.

Başvuru süreci ve detaylı bilgiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi