Kahramanmaraş’ın tarihini gün ışığına çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir sempozyuma daha imza atıyor.

Kahramanmaraş’ın tarihi gelişimine ışık tutarak sempozyumlar dizinine bir yenisini ekleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ‘Sultanu’ş Şuara Sünbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu’ 22-23 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan Sultanu’ş Şuara Sünbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 22 Eylül 2017 Cuma günü saat 09.00’da Mehteran Gösterisi ile başlayacak olan ‘Sultanu’ş Şuara Sünbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu’’nun program akışı şu şekilde:

22 Eylül 2017 Cuma -9.00 -10.00 Açılış Töreni -Mehteran Gösterisi– Saygı Duruşu – İstiklal Marşı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

22 EYLÜL 2017 – CUMA / SÜNBÜLZÂDE VEHBÎSALONU

I.OTURUM(AÇILIŞ OTURUMU)

OTURUM BAŞKANI -Prof. Dr. Adem CEYHAN

10.00 – 10.15 Prof. Dr. Ali YILDIRIM

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN ŞİİRLERİNDEÂDETLER, İNANÇLAR VE KABULLER

10.15 – 10.30 Prof.Dr. Muhittin ELİAÇIK

SÜNBÜLZÂDE VEHBΠVE SEVİYELİ MİZAH

10.30 – 10.45 Doç. Dr. Yunus KAPLAN

KENDİ ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ'NİN ŞİİR VE ŞAİRLİK TELAKKİSİ

10.45 – 11.00 Doç. Dr. Ahmet İÇLİ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NA GÖRE VEHBİ’NİN HAYATINDAN KESİTLER

11.00 – 11.15 Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN LUTFİYYE’SİNDE BİR AHENK UNSURU OLARAK “CİNAS SANATI”NIN KULLANIMI

11.15 – 11.30 Tartışma

12.00 – 13.30 Yemek Arası

II.OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Prof. Dr. Ali YILDIRIM

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Adem CEYHAN

VEHBÎ'NIN LUTFIYYE'SI HAKKINDAKI BAZI TAKDIR VE TENKITLER

14.15 – 14.30 Prof. Dr. Bahir SELÇUK - Uzm. Mesut ALGÜL

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN İNŞÂ TARZI YAZILARI

14.30 – 14.45Prof. Dr. Hasan KAVRUK - Arş. Gör. Hasan KURNAZ

METİNLER ARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN LUTFİYYE-İ VEHBİ

14.45 – 15.00Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’DE POETİK-PENDNAME OLARAK ÇOCUK AHLÂKI

15.00 – 15. 15Doç. Dr. Hasan ŞENER

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDAKİ TARİH MANZUMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

15.15 – 15.30Tartışma / Çay Arası

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Prof. Dr. Hasan KAVRUK

15.30 - 15.45Yrd. Doç. Dr. Kamile ÇETİN - Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA BİR REDİFTEN AÇAN HOŞ KOKULU ÇİÇEK: SÜNBÜL

15.45 –16.00Yrd. Doç. Dr. Hasan KAPLAN

GELENEĞİN İZİNDE YENİLİĞİN PEŞİNDE BİR ŞAİR: VEHBÎ

16.00–16.15Yrd. Doç. Dr. M. Fetih YANARDAĞ

MUASIR İKİ ŞAİRİN MÜNACATI SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ VE ŞİNASİ

16.15 - 16.30 Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN POETİK BİR MESNEVİSİ ÜZERİNE

16.30 - 16.45Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN MEKTUPLARI

16.45 – 17.00Tartışma

17.00–17.15Çay Arası

IV. OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE

17.15 – 17.30Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI - Arş. Gör. Gülcan ALICI

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN “NASİHATNÂME-İ VEHBΔ ADLI ESERİ

17.30 – 17.45Yrd. Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN DİVAN VE LUTFİYESİ’NDE GİZLİ İLİMLER

17.45 – 18.00Yrd. Doç. Dr. Sadi GEDİK - Arş. Gör. Murat ÖZGAN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN LUTFİYYE-İ VEHBÎ ADLI ESERİNDE SÖZ VARLIĞI

18.00 – 18.15Yrd. Doç. Dr. M. Celal VARIŞOĞLU – Hakan SÖNMEZ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA SEMBOLİK BAĞLAMDA YAZI VE YAZI İLE İLGİLİ UNSURLAR

18.15 – 18.30Dr. Hasan EKİCİ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA AŞKA DAİR TASAVVURLAR

18.30 – 18.45 Tartışma

V.OTURUM (DEĞERLENDİRME OTURUMU)

19.00 OTURUM BAŞKANI

19.30 – 20.30 Yemek

22 EYLÜL 2017 – CUMA / LUTFİYYE SALONU

I.OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Yrd. Doç. Dr. Sadi GEDİK

14.00 – 14.15Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI - Arş. Gör. Gülcan ALICI

SÜNBÜLZÂDE ABDÜLHAY EFENDİ VE TASAVVUF RİSÂLESİ

14.15 – 14.30Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ EFENDİ DİVANI ÜZERİNE

14.30 – 14.45Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN - Arş. Gör. Kadirhan ÖZDEMİR

“VEHBİ’NİN KERRAKESİ” SÖZÜ BAĞLAMINDA DEYİM VE ATASÖZLERİNİN OLUŞUMU

14.45 – 15.00Ramazan AVCI

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN DİVANI’NDA AÇAN YERLİ ÇİÇEK: TÜRKÇE DEYİMLER

15.00 – 15. 15Nilüfer KARADAĞ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI’ NDA YER ALAN SU VE SU İLE İLGİLİ UNSURLARIN BAĞLAMSAL KULLANIMI

15.15 – 15.30 Tartışma

15.30 – 15.45 Çay Arası

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN

15.45–16.00 Dr. Necla DAĞ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN LUTFİYYE’Sİ İLE VE ABDURRAHİM KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE ORTAK NASİHATLER

16.00–16.15Arş. Gör. Muhammet İkbal GÜLER

LUTFİYYE-İ VEHBÎ ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE DEĞER TASNİFİ SORUNU

16.15–16.30 Arş. Gör. Ferhat MUSLUKÇU

BİR BABA OLARAK SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ EFENDİ

16.30 - 16.45Uzm. Sinan DOĞAN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN ŞİİRLERİNDE POETİK GÖRÜŞLER

16.45- 17.00Metin AYDIN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN “ LUTFİYYE” İSİMLİ ESERİNİN “DEĞERLER EĞİTİMİ” AÇISINDAN İNCELENMESİ

17.00 – 17.15 Tartışma

17.15 - 17.30 Çay Arası

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI        Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI

17.30 – 17.45 Uzm. Oğuzhan UZUN

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA DÖNEMSEL ELEŞTİRİLER

17.45 – 18.00 Aysel Yılmaz – Ferah AVCI

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DÎVÂNINDA ÂŞIK

18.00 – 18.15 Ömer Ali KARAGEÇEN - Mahmut GÜVEN

KLASİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA SULTÂNU’Ş-ŞUARÂ SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ EFENDİ’NİN DİVÂNI’NDA ÇİÇEKLERE GENEL BİR BAKIŞ

18.15 – 18.30 Mehmet Yusuf YILDIZ

SÜNBÜLZÂDE VEHBİ’NİN LUTFİYYE ADLI MESNEVİSİNDEKİ ATASÖZLERİ

18.30 – 18.45 Tartışma