Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için 1 (bir) günlük ek süre verildi. Başvurular 26 Mart (Salı Günü) saat 00.01 de başlayıp, aynı gün akşam 23:59 da sona erecek.

Şu ana kadar hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedeler, 81 ildeki AFAD İl Müdürlüklerinden başvuru yapılabilecekler.

Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD İl Müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecekler.

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNA BU BELGELERİ ALMADAN GİTMEYİN!

Talep ekinde verilecek belgeler…

-Tapu Senedi Fotokopisi

-Tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı           

-Köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi

-Elektrik ve su abonelik belgesi

-Evli evlatlar, Yerleşim Yeri Belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi

-Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa vb. Tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği

Kaynak: HABER MERKEZİ