EÜAŞ’ın, Afşin ilçesine kurmayı planladığı C Termik Santrali’nin onaylanan ÇED Raporu’nun iptal edilmesi için bölge halkı tarafından insan sağlığı ve doğal yaşamda ‘Çernobil’ etkisi oluşturacağı gerekçesi ile kaleme alınan binlerce dilekçe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunuldu.

Santral projesinin hayata geçirilmesi halinde Afşin ve Elbistan’ın, Avrupa’nın havası en kirli merkezlerine dönüşeceği savunulan dilekçede, C Santrali için nihai olarak verilen ÇED Raporu’nun bölge gerçekleri ile uyuşmadığı ve telafisi olmayan zararlara yol açacağı kaydedildi.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Afşin’e kuracağı yerli kömür yakıtlı 1800 MW’lık Afşin C Termik Santrali için çalışmalara başladı. EÜAŞ’ın, Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı kurulması planlanıyor. Yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira değerindeki proje kapsamında, yatırımcı EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

EÜAŞ’ın, proje ile ilgili olarak Çevre Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak son kabulü gerçekleştirildi. 26 Şubat itibariyle askıya çıkarılan rapor için tanınan 10 günlük itiraz süresi, sona erdi. Santralin, çevre ve insan sağlığına zarar vereceği gerekçesi ile santralin kurulmasına karşı çıkan bölge halkının başlattığı kampanya çerçevesinde binlerce dilekçe toplandı. İtiraz dilekçeleri, askı süresi bitmeden Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sunulan itiraz dilekçesinde ise dikkat çekilen noktaların başında çevre ve insan sağlığı geldi. Yeni kurulacak santralin, bölgedeki mevcutlarla birlikte doğanın dengesini daha hızlı ve geri dönülemez şekilde bozacağı görüşü dillendirilen itiraz dilekçesinde; su kaynaklarının ve tarım arazilerinin yok olacağı vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.