banner491

Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim'de Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan 1. Birleşimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim'de Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan 1. Birleşimi yapıldı.

Sinan Doruk
Sinan Doruk
12 Ekim 2016 Çarşamba 16:57
220 Okunma
Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim'de Toplandı
banner474
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan 1. Birleşimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddelerle ilave gündem maddelerini görüştü ve komisyonlardan gelen raporları onayladı.

Gündemin 1. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize 2017 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 2. Maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Türk Dil ve Edebiyat Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Büyükşehir Belediyemizce bu faaliyetleri sürdürmek üzere, Belediyemize ait Kadın  Sığınma  ve  Okuma  Salonu olarak bilinen yerin Türk Dil ve Edebiyat Derneği adına tahsisi ile ilgili teklifi  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Ağcalı Rekreasyon Alanı Peyzaj Düzenlemesi ve İnşaat işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu havale edildi.

Gündemin 4.maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18 Nisan 2016 tarih ve 2016/189 sayılı Meclis Kararında, sehven hatalı yazılan AKBEL A.Ş.’i unvanın düzeltilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Hayat  Boyu  Öğrenme  alanında  yapılacak olan kurs ve eğitimlerle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli  Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6.maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 3. Kitap ve Kültür Fuarı KAFUM merkezinde düzenleneceği Fuar Binası içerisinde bulunan kafeteryanın fuar süresi boyunca AKBEL A.Ş. ye tahsis edilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye  Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında Kentsel Dönüşüm Alanları,  Rezerv   Yapı  Alanları  ve  Riskli  Alanlarda  yürütülecek  tüm  uygulamalara  ilişkin  konularda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Elbistan  İlçesi  Ceyhan  Nehri  Kıyısı  Rekreasyon Alanı Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Çağlayancerit Belediye Başkanlığının  talebi  üzerine Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 1 Adet GNSS Setinin  (Cors)  bedelsiz olarak Çağlayancerit Belediyesine devredilebilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesinde Özel Kalem Müdürlüğünün,  bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 46 AK 002 plakalı 2007 model otomobilin bedelsiz olarak Ekinözü İlçesi Belediye Başkanlığı'na devredilebilmesi ve bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapmak üzere imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü  tarafından yapımı  devam  eden  Millet  Bahçesi  Peyzaj  Düzenlemesi  ve  İnşaat  İşlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü  tarafından il genelinde gençleri spor yapmayı teşvik etmek amacıyla spor alanları yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Çağlayancerit  İlçesinde  yapılan  Çağlayancerit  Kent Meydanının  bakım, onarım, peyzaj,  temizlik  ve  her  türlü  işletme  hakkının Çağlayancerit Belediyesine devrolması; ve Ekinözü İlçesinde yapılan Yukarı İçmeler Mesire Alanının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve her türlü işletme hakkının ise Ekinözü Belediyesine devrolması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 14. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Elbistan  İlçesi  Taşburun  Mah.  2096  ada  1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgi teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 15. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Muhtelif  Köy  ve  Mezra  Mezarlığı  Çevre Koruma Yapım İşlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 16. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Sivricehöyük  Mahallesine  ait  mera  alanına konaklama yeri yapıldığından, Mahalle  halkının  mağduriyetini  gidermek  amacı  ile  Büyükşehir Belediyemizce Damızlık gebe düve alınarak tamamı hibe olacak şekilde  dağıtımı ile ilgili teklifi  Plan ve Bütçe  ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edildi.

İlave gündem maddesi olarak meclise gelen gündem maddelerinin gündeme alınmasına ilişkin yapılan oylama sonrasında ilave gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 17. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2017 Mali  Yılı  içerisinde  İtfaiye ve Zabıta Personellerine ödenecek  aylık  maktu  fazla  çalışma  ücretinin  belirlenmesi ile ilgili teklifi  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 18. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının “Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı”nın kurulması ve buna bağlı olarak “Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü” nün kurulması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 19. Maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 1 adet engelli vatandaşlarımıza yönelik donanımlı araç alınması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe ile Engelliler Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 20.maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının özel sermayeli Bankalardan kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 21.maddesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 18  Aralık 2015  tarih  ve  2015/717 sayılı  Meclis Kararında, sehven hatalı yazılan AKBEL A.Ş.’i unvanın düzeltilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 22. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Demirciler Çarşısı Sokak  Sağlıklaştırma  Kentsel Tasarım ve Alt yapı uygulama işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 6.000.000,00 TL Kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 23. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Uzunsögüt  Mahallesi, Merkez Camii  bitişiğinde taziye evi olarak ayrılan iki  katlı  bölümün,  tanzim  ve  tefrişat  işlerinin Büyükşehir Belediyemizce yapılması, süresiz olarak Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 24. Maddesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Halk Ekmek Fabrikasında kullanılan,  Taş Tabanlı Tünel Fırın alımı hususunda İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 25. Maddesinden 57. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından komisyonlardan gelen raporların görüşülmesine geçildi.

İzin dilekçelerinin görüşülmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi bir sonraki meclis oturumunun 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 13.30’da tekrar toplanmasına karar verildiğini duyurarak oturuma ara verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner490

banner457

banner372

banner492

banner432

banner464

banner373