Türkiye'nin ilk tohumculuk firmalarından olan Beta Ziraat ve Ticaret AŞ, sektördeki çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1961'de kurulan Beta Ziraat ve Ticaret AŞ, 2008'de Konya Şeker ile güçlerini birleştirirken, yurt içinde ve dışında ihracat hacmini artırmaya odaklanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Şeker çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, yerli, milli ve doğal çeşitleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak sektördeki deneyim ve birikimiyle ön plana çıkıyor.

Bölgeye uygun nitelikli tohumlar üreterek tarımsal verimliliği artırmayı ve çiftçi refahını yükseltmeyi hedefleyen Beta Ziraat ve Ticaret AŞ, dışa bağımlılığı azaltarak çiftçilerin gelirini çeşitlendirme konusunda önemli bir rol oynuyor.

Çiftçinin pancarla münavebede kullandığı ürünleri de yetiştirerek sözleşmeli tohumluk üretimi yapmasına imkan veren firma, çiftçinin gelirinin çeşitlenmesine ve geliştirilmesine katkı sunuyor.

- Beta Ziraat ve Ticaret AŞ tarımsal teknolojileri yakından takip ediyor

Modern teknolojiyi kullanarak, özellikle şeker pancarı tohumluğu ve başta mısır, ayçiçeği, bakliyat olmak üzere hububat üretimi de yapan şirket, Konya, Samsun, Amasya, Eskişehir ve Bursa'da 16 farklı bitki türü ve 50'nin üzerinde çeşit ile tohum üretimi gerçekleştirerek ülke tarımına katkı sağlıyor.

Yenilikçi yaklaşımıyla AR-GE çalışmalarına önem veren şirket, tarımsal teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yerli ve yeni çeşit tohumlarla üretimine destek oluyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere İran, Irak, Suriye, Gürcistan ile Fransa gibi Avrupa ülkelerine de ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan Beta Ziraat ve Ticaret AŞ, tarımsal yenilikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek çiftçilerin refah seviyesini arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA