Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.  Ramazan  Canural, 2005 yılında Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan İşitme Tarama Ünitesi'nde, geçen 8 yılda toplam 45 bin 819bebek taramadan geçirildiği söyledi. Doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde bebeklerin mutlaka işitme taramasının yapılması gerektiğini belirten Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ramazan  Canural, işitme kaybının olmasının bebekte  konuşmayı  geciktireceğini söyledi.

Bebeğe işitme tarama 
testi  yaptırılmamışsa en kısa zamanda  Yenidoğan  İşitme Tarama Ünitesi'ne başvurlmasını isteyen Canural, "Çünkü çocuğun ruhsal, zihinsel, işitsel ve akademik becerilerinin gelişimi için, anadilinde  konuşma  ortamında bulunması ve  konuşma  seslerini duyabilmesi şart. Bebeklik  döneminde  işitme kayıpları sinsi bir engel sayılır. İşitme kaybına neden olan bir hastalık, erkenden belirlenerek ilaç veya cerrahi tedaviyle giderilebilir. Böyle bir işitme kaybı olan çocuğa gerekli olduğu anlaşıldığı takdirde, yararlanacağı işitme cihazlarıyla konuşma  sesleri iletilmezse, hafif bir işitme kaybının bile  konuşmayı  öğrenme kapasitesine olumsuz etkisinin olabileceği ve  konuşmayı  öğrenmede gecikmeye neden olabileceği bilinmeli" dedi.

Yeni  doğan bebeğin yanında garip sesler çıkarmanın işitme taraması olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Dr.  Ramazan  Canural, çocukların işitebilmesi ve  konuşmayı öğrenebilmesinde  ailelere  büyük sorumluluklar düştüğünü belirterrek, "Ne kadar ağır işitme kaybı olursa olsun, bir çocuğun yaşıtlarına yakın  konuşabilmesi  için tanısının konması, işitme cihazı  kullanmaya  başlaması ve eğitime başlatılmasının doğum sonrası ilk 6 ayda gerçekleştirilmesi gerekir. Doğduğundan itibaren bebeğin  çevresindeki  insan seslerine bakıp bakmadığı izlenmeli, ilgisiz kalan bebeklere kısa sürede  bilgisayarlı  işitme  testleri uygulanmalıdır. İşitme  testinin  çocuğa hiçbir zararı olmaz. Eğer bebekte işitme kaybı varsa ve tanı geç konursa, bebekte kalıcı hasarlar olabilir. Çocuklarda  konuşma  gecikmesi iyice belirdikten sonra nedeninin araştırılması ve işitme kaybının olduğunun anlaşılması halinde, konuşmanın  öğrenilmesi açısından tanıda geç kalınmış sayılabilir" dedi.