"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin Basın İlan Kurumu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İşte Basın İlan Kurumu'ndan 5 doğru 5 yanlış twit serisi:

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek."

Doğru: "Kurumumuz süreli yayınları ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır."

Yanlış: "Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu'na verildi."

Doğru: "5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir."

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor."

Doğru: "Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır."

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası vermektedir."

Doğru: "Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. Dolayısıyla süreli yayınlara para cezası uygulaması mümkün değildir."

Yanlış: "Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir."

Doğru: "Anayasa Mahkemesi'nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlamaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49. madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılamayacağı daha önceden ilan edilmiştir."

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

YANLIŞ: "Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek"

DOĞRU: BİK'in süreli yayınlar ile sosyal medya hesaplarını kapatma veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabilme görev ve yetkisi yoktur.

YANLIŞ: "Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumuna verildi"

DOĞRU: 5187 sayılı Basın Kanunu gereği, süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir.

YANLIŞ: "Basın ilan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor"

DOĞRU: Basın İlan Kurumu'nun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır.

YANLIŞ: "Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası verebilir"

DOĞRU: Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanır. Mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi uygulanabilir. Ancak BİK, süreli yayınlara para cezası veremez.

YANLIŞ: BİK'in AYM kararlarına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal ettiği iddiası da doğru değildir.

DOĞRU: AYM kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulması, hukuk devletinin bir gereği olarak ifade edilmekte ve BİK'in müeyyide uygulama yetkisi hükme bağlanmaktadır. AYM’nin kararını bu çerçevede değerlendiren BİK Yönetim Kurulu, TBMM tarafından 195 sayılı Kanunun 49. maddesinde değişiklik yapılana kadar, Basın Ahlak Esasları kapsamında yapılan başvuruları toplantı gündemine almamaya karar verdi.

Editör: Haber Merkezi