Banvit BRF, operasyonel süreçlerini çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarına katkı sağlayacak uygulamalarla yapılandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir, İzmir ve Elazığ'daki üretim kampüslerindeki yenilenebilir enerji, su tasarrufu, geri dönüştürülebilir ambalaj, sıfır atık, emisyon kontrolü gibi uygulamaların yanı sıra "Banvit BRF Gıda Kaybı ve İsrafını Önleme", "Banvit BRF Ormanları" gibi projeleriyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Banvit BRF, uzun yıllardır sürdürdüğü su politikalarıyla Bandırma ana kampüsünde yer alan "Atık Su Geri Kazanım Tesisi"ile 2022'de arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde geri kazanırken, bu oranı 2023'de yüzde 50'ye çıkardı. Şirket, böylece doğal kaynakları kullanmak yerine atık suyun geri kazanımı sayesinde su kaynaklarını da korudu.

Banvit BRF, 2025'e kadar tüm tesislerindeki su kullanımını yüzde 13 azaltmayı hedefliyor.

Banvit BRF, 2023'te, sıfır atık, atık yönetimi ve doğru atık ayrışımı konularında Bandırma, İzmir ve Elazığ'daki tesislerinde çalışanlara yönelik çevre eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitimler, çevre kirliliği, atık yönetimi, yasal yükümlülükler ve iklim değişikliği gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, daha iyi bir dünya için herkese önemli görevler düştüğünü, kurumlar ve bireyler olarak içinde yaşadıkları bu dünyaya karşı borçları ve sorumlulukları olduğunu belirtti.

- "Hedeflere ne kadar yaklaştığımızı kontrol ediyoruz"

Herkesin elini taşın altına koyması ve üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Gündüz, "Biz, bu konuda sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak, tüm operasyonlarımızı ve üretim süreçlerimizi sürdürülebilirlik perspektifinde yeniden düzenledik ve kendimize hedefler koyduk. Bu hedeflere ne kadar yaklaştığımızı, düzenlemeleri kontrol ederek, gerekli iyileştirmeleri yaparak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağlı bulunduğumuz global şirketimiz BRF'nin, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlediği taahhütleri, ülkemizdeki operasyonlarda da titizlikle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerinin, kurum kültürü ve şirket vizyonuna yansıdığını belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda operasyonlarımızda sera gazı salınımları için 'Net Sıfır' emisyona ulaşma hedefimizi koruyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kullanımı, su ve elektrik tüketiminde tasarruf, geri dönüştürülebilir ambalaj, sıfır atık uygulamaları ve emisyon kontrolü gibi pek çok çalışmanın yanı sıra ağaçlandırma ve eğitim projelerine de kaynak ayırıyoruz. 3 yılda, ülkemizin 4 farklı bölgesinde toplam 50 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çok yakında yeni bir orman daha oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA