Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni kurulan şirketlere "www.turkiyeticaretsicil.com" isimli internet sitesine karşı uyarıda bulundu.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, şu uyarılar yer aldı:
"Son günlerde "www.turkiyeticaretsicil.com isimli internet sitesinden, yeni kurulan şirketlere belirtilen internet sitesine kayıt olmaları teklifini içeren mektuplar gönderildiği, şirketlerin internet sitesine kayıt olmaları halinde şirketin güncel bilgiler aracılığıyla tanıtımının sağlanacağı, sitenin işletme, kurum ve meslek sahiplerine ücrete tabi bir tescil imkanı sunduğu ve buna karşılık 285 TL ücret talep edildiği şeklinde bildirimler alınmaktadır.
Bilindiği üzere, ülke çapındaki ticaret sicili hizmetleri, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Tüzüğü esasları çerçevesinde Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde, ticaret, ticaret ve sanayi odaları bünyesindeki ticaret sicil memurlukları tarafından, ticaret sicil gazetesi basım ve dağıtımı hizmetleri ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünce yürütülmektedir."
Açıklamada, söz konusu kullanılan internet sitesi isminin kullanıcılar ve vatandaşlarda resmi kurum görüntüsü algısı oluşturması nedeniyle ticari işletmelere yönelik aldatıcı nitelikte bir girişim olarak görüldüğü belirtildi.