Nurullah Kılınç tarafından kaleme alınan kitapta, Arıtaş Kasabası’nın coğrafi yapısı, tarihi yapısı, ekonomik durumu, eğitim durumu gibi birçok konu ele alanınmış.

 

116 sayfadan oluşan kitabın önsözünde kitap hakkında bilgi veren Arıtaş Belediye Başkanı Muhtemit  Dağlı, şunları aktardı:

“Arıtaş, Binboğa dağlarının eteklerine, vadilerine, dağlarına serpilmiş tarihin derinliklerinden gelen, birçok uygarlığın barındığı özellikle geçmişte din eğitiminin verildiği bir yerleşim bölgesidir. Dini merkez olma özelliği, dinin yaşamasındaki baskılardan kaçan insanların rahatlıkla barınabildiği bir coğrafyaya sahip olmasından kaynaklanıyor, bu coğrafya, bol su kaynakları, ormanları ve havası nedeniyle cazibe merkezi olmuş. 1970’lere kadar göç almış sürekli komşu illerden, sonra artan nüfusa yetmeyince topraklar, göç vermeye başlamış. Mevsimlik işçilerin çalıştıkları yerlere zamanla yerleşmeleri ve Avrupa başlamış sonraları çok sayıda insan, aile gitmiş yurtdışına. Gelende gidende bağını koparmadığından ayrı bir kimlik, kişilik kazandırmış beldeye.

Binlerce tür endemik bitkiyi barındıran Binboğa Dağları, her yerinde pınarların aktığı ama cahilliğin acımasızlığını da yaşamış dumanlı dağlar. Kayıp nesil gibidir. Ardıç ormanları. Ama yeniden yeşeriyor, yeşermeli.

Coğrafyasında birçok hüznün ve sevincin yaşadığı bir yer Arıtaş. Ama yaşamaya da değecek. Yeter ki bizler onu bozmayalım, sahip çıkalım. Söz gider, yazı kalır. Bu kitabın kasabamızın beşeri ve ekonomik yönden tanıtımında ve içindeki bilgilerin değeri itibariyle oldukça faydalı yol gösterici bir eser, güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Nurullah'ı yaptığı bu çalışma nedeniyle kutluyorum. Bundan sonra yapacağı çalışmalarda yolu açık olsun.”