"Milli Teknoloji Hamlesi" ile Türkiye'nin lider ülkeler arasında yer alması için rotayı çizen Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAr-Ge ve tasarım merkezlerindeki dönüşüm için de kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayiciyi ve araştırmacıları üniversitelerle buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla 85 teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) ilan edildi. Bu kapsamda 6 TGB'nin daha üretime geçmesiyle faaliyetteki bölge sayısı 67'ye ulaştı.

TGB'lerdeki firma sayısı 5 bin 506'yı bulurken, buralardaki istihdam 56 bin 689 kişi olarak kaydedildi.

TGB'lerde tamamlanan ve devam eden proje sayısı toplamı 43 bin 917 oldu.

Söz konusu bölgelerde patent tescil sayısı 1122'ye ulaşırken, 84,8 milyar liralık satış yapıldı. Buralardan gerçekleştirilen ihracatla toplam 4,4 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Ar-Ge merkezleri

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki (GSYİH) Ar-Ge payına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Ar-Ge merkezlerinde 2019 sonu itibarıyla 1227 firma faaliyet gösteriyor.

Söz konusu merkezlerde 59 bin 966 kişi istihdam edilirken, 32 bin 474 proje tamamlandı.

Bu merkezlerde, ulusal ve uluslararası tescil edilen patent sayısı 14 bin 503 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi için tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam etti. 2016'dan bugüne kadar faaliyete geçen tasarım merkezi sayısı 358'e ulaştı.

Bu merkezlerde 7 bin 511 kişi istihdam edildi, tamamlanan proje sayısı 4 bin 765 oldu.

Öncelikli sektörler ve odak teknoloji için yol haritası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TGB'ler ve Ar-Ge merkezlerindeki dönüşüm için de hedeflerini belirledi. Bu kapsamda, mevcut teknolojik yetkinlikler tespit edilerek, öncelikli sektörler ve odak teknoloji alanlarında yol haritaları oluşturuluyor. Plan çerçevesinde uygulamalara hız verilecek.

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların oluşturulması amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ışığında enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri öncelikli alanlar olarak belirlenmişti. Bu sektörlere yönelik işletmelerin prototip geliştirme süreçlerinden teknolojik ürün yatırımlarına ve kümelenme çalışmalarına kadar yürütülecek faaliyetlerinin desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

TGB ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, iş birliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler de alınacak.

Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının kısa vadede 1750'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak, teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacak.