AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesince yürütülen, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamındaki çalıştay, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Direktörü Mariam Khan'ın ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden'in konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya, AFAD yetkilileri, Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve yerel kamu kurumları temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, projenin pilot illerinden olan Antalya'da iklim değişikliğine bağlı afetlerin planlanmasında paydaş katılımı üzerine oturumlar düzenlendi.

Antalya'nın coğrafi ve iklimsel özellikleri göz önünde bulundurularak sel, taşkın, toprak kayması, erozyon, deniz yükselmesi gibi risklerinin, bu tehlikelerden etki ve etkilenebilirlik analizlerinin yapıldığı çalıştayda, elde edilen bulgularla Afet Uyum Planı ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlandı.

Çalıştaydaki oturumlarda, Türkiye'nin 2099'a kadar afet tehlike ve risk haritalarının çıkarıldığı projede iklim değişikliğine bağlı afetlere uyum için paydaş iletişimin önemi vurgulandı.

Çalıştayda ayrıca, "Antalya İli Temel Veri Çalışması" ve "Antalya İli İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin ve Kırılganlıkların Değerlendirmesi" çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA