AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenlemeleri detaylandırarak, kanun tasarısı taslağı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin TBMM Grup Toplantısında açıkladığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenlemeleri detaylandırarak, kanun tasarısı taslağı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
 
AA Muhabirine,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, Şehit Yakınları ve Gazilere Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında bilgi veren Ünal, şehit yakınları ile gaziler ve malullere tanınan haklar ile şehit ve gazi sayılma kapsamının daha da genişletileceğini söyledi.
 
Hükümet tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Ünal, yeni kanun tasarısı ve yapılacak düzenlemenin detaylarını şöyle açıkladı:
 
“Şehit yakınları ve gazilere yapılacak gayrimenkul hibelerine getirilen muafiyetler düzenlenmiştir. (Eğitime Yüzde Yüz Kampanyasında olduğu gibi hibe, hibe yapanın gelir matrahından düşecek ve diğer harçlardan muaf olacak).
 
Toplu taşıma araçlarından terör sebebi ile şehit veya gazi olanların çocuklarının sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışıp çalışmadığına veya aylık alıp almadığına bakılmaksızın, ‘bakmakla yükümlü olunması şartı ile’ tüm yurtta ücretsiz seyahat etmesi amaçlanmış olup sosyal güvence şartı ortadan kaldırılarak tüm terör sebebi ile şehit ve gazi olanların çocuklarına bu imkân sağlanmıştır.
 
Ayrıca seyahat hakkının kullanılmasında şehit yakınları ve gazilerin karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yönetmelik çıkarma görev ve yetkisi verilmiştir. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki er/erbaşlar ile geçici köy korucularının da faizsiz konut kredisi imkânından yararlanması sağlanmıştır.
 
Terör olayları sebebi ve etkisiyle veya terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar ile her ne şekilde olursa olsun terör olaylarını takip ve/veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucu yaralanan, sakatlanan ve hayatını kaybedenlerin de Kanunkapsamına alınması sağlanmıştır.”
 
-İstihdam hakkı birden ikiye çıkacak
 
Mevcut düzenlemelerde şehit yakınına tanınan istihdam hakkının 1 kişi olduğunu dile getiren Ünal, yeni düzenleme ile bu sayının 2’ye çıkartılacağını söyledi.
Ünal, kanun tasarısının içeriğini şöyle sıraladı:
“Şehit yakınına tanınan istihdam hakkının birden ikiye çıkarılması hedeflenmekte olup; bir istihdam hakkının eş ve çocuklarınca, diğer istihdam hakkının kardeşlerince kullanılması amaçlanmıştır.
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun amaç kısmına trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevli iken meydana gelen olaylar da eklenmiştir. Ayrıca Mülki İdare Amirleri ile ilgili dar kapsam genişletilmiştir.
 
Her derecede polis okulları ve askeri okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları on sekizin altındaki öğrencilerin terör etkisi ve sebebiyle yaşamını yitirmesi veya malul olmaları durumunda aylığa hak kazanabilmeleri ve diğer haklardan iştirakçiler gibi yararlanabilmeleri sağlanmıştır.
 
Harp Malulü, 3713 ve 2330 sayılı Kanunların kapsamı dışındaki görevlerin ifası sırasında (nöbet, atış, tatbikat, manevra vb. görev ve hizmetler) şehit olan erbaş ve erlerin anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılmıştır. Ayrıca anne babaya ödenen bu maaşa bir alt taban getirilmiştir. Mevcut sistemde anne ve babanın maaşa hak kazanabilmesi için muhtaçlık belgesi alma zorunluluğu var ve bu sebepten ötürü şehit anne ve babalarda hülle boşanmalar gözlemlenmektedir.
 
Harp Malullüğü, 3713 ve 2330 sayılı Kanunların kapsamındaki görevlerin ifası sebebiyle sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli uzman çavuş ile köy korucularının da kapsama alınmak suretiyle sanal intibaktan yararlanması hedeflenmiştir.
 
Astsubaylıktan subay olanlardan şehit yakını ve gazilerin aylık hesaplanmasına esas alınan rütbenin yükselebileceği azami sınırın kıdemli albay olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut sistemde bu kısım düzenlenmemiştir.
 
Emniyet Teşkilatı Mensubu şehit yakını ve gazilerin aylık hesaplanmasına esas alınan rütbenin yükselebileceği azami sınırın, lisans mezunu olmayanlar için 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut sistemde bu Başkomiser olarak düzenlenmiştir.”
 
-Bakım desteği asgari ücretin iki katına çıkacak
 
Başkasının desteği olmadan yaşamak için gereken hareketi yapamayacak derecede malul olan gazilere sağlanan bakım desteğinin mevcut düzenlemede 1 asgari ücret kadar olduğunu belirten Ünal, yeni düzenleme ile bu rakamın asgari ücretin iki katına çıkarılacağını ifade etti.
Ünal, düzenlemenin detaylarını, şöyle anlattı:
“Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğinin; köy korucuları ile sivil vatandaşlara da verilmesi hedeflenerek, bakım desteğinin asgari ücretin net tutarının iki katına yükseltilmesi amaçlanmıştır. Mevcut sistemde bu bir asgari ücret kadardır.
 
Yeni hükmedilen hak ve muafiyetler sebebiyle geçmişte bu kişilere çıkarılmış borçlar konusunda yapılandırma ve faiz terkini ile ilgili geçici madde düzenlenmiştir.
 
Terör eylemleri sebebiyle malul olan sivillerin kendilerine veya hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanarak şehit veya gazi statüsü kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Hali hazırda sonuçlanan dosyalar sebebiyle ölüm tazminatı ödenen kişi sayısı 4 bin 332, sakatlanma tazminatı ödenen kişi sayısı bin 791’dir.
 
TSK dışındaki İç Güvenlik hizmetlerinde görevlendirilen kamu çalışanı uçucu ve dalgıçlara bu görevleri sebebi ile hayatlarını kaybetmeleri veya malul olmaları durumunda TSK mensuplarında olduğu gibi harp malullüğü imkânının verilmesi amaçlanmıştır.
 
Terörle mücadele görevlerini ifa ederken yaralanan kamu çalışanı ve sivillerin malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetinden herhangi bir katılım payı alınmaksızın yararlandırılmaları amaçlanmıştır.
 
Terörle mücadele görevi esnasında olmasa da görevleri başında meydana gelen çeşitli olaylarda yaralanan ve bakıma muhtaç durumda bulunan vazife/harp malûlleri ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar sebebi ile malul olan köy korucuları da kapsam içine alınarak ihtiyaç duyduğu her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç gereçlerin (özellikle protez vb.) bedellerinin hiçbir katılım ücreti veya fark alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması amaçlanmaktadır.
 
Maluliyetleri sürekli olduğu belirlenen malullere, sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini isteme hakkı verilmiştir.
 
Maluliyetleri sürekli olan erbaş ve erler ile köy korucularına, sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini isteme hakkı sağlanmıştır.
 
Kamu işyerlerinde yüzde iki eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanmış fakat maaşa hak kazanamayacak derecede malul olan erbaş/erlerin de alternatifli olarak alınması hedeflenmiştir. 
 
Toplu Konut Kanununun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi suretiyle 2008 yılının Ekim ayından sonraki harp malullerinin de faizsiz konut kredisinden yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.
 
Terörle mücadele esnasında yaralanan ve tedavisi devam eden personele bir yıl süreyle ödenen özel harekât ve operasyon tazminatının ödeme süresinin 12 aydan 24 aya tedavi süresince ödenmesi amaçlanmıştır.
 
İki yönden (442 sayılı Kanun(Köy Kanunu) ile 2330 sayılı Kanun(Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlaması Hakkında Kanunu) yönünden) aylığa hak kazanma halinde şahıslara tercih ettikleri aylıkların ödenmesi imkânı getirilmektedir.”