Afşin Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Afşin'e yapılması planlanan güneş enerji santrali için ÇED süreci başladı.
 
Afşinbey Mahallesi, Güz Tepe Mevkii 905 ada 8 Nolu Parselde 634 dönümlük alana yapılacak olan güneş enerji santrali için 24 adet lisansız elektrik üretim tesisi kurulacak ve yılda 36.000 MWh elektrik enerjisi üretilecek.
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Afşinbey Mahallesi, Güz Tepe Mevkii, 905 ada, 8 parsel mevkiindeki Afşin Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Afşin Enerji güneş enerji santrali projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. Proje ile ilgili Kahramanmaraş Valiliği’ne sunulan dosya PTD Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği`nin 17. maddesi doğrultusunda incelenip uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED Süreci başladı.
 
24 adet lisansız elektrik üretim tesisi kurulacak
 
Proje kapsamında kurulması planlanan tesisin toplam gücü 25,0 MWe olup proje sahası
vaziyet planında da gösterildiği üzere A, B, C ve D olmak üzere 4 adadan oluşacaktır. Proje
kapsamındaki tesiste A adasında 7 adet, B adasında 4 adet, C adasında 9 adet ve D adasında 4 adet olmak üzere toplamda 24 adet lisansız elektrik üretim tesisi kurulacak. Tesis tamamen bağımsız üretim yapacak şekilde kurulacak ve üretimleri ilgili dağıtım şirketi tarafından ayrı sayaçlardan geçerek sisteme aktarılacaktır. Ayrıca,  tesisin ekonomik ömrü 25 yıl olarak tahmin edilmektedir. Her yıl periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup gerekli revizeler yapılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik sebeplerle revize edilmesi gereken araç ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak tesisin uzun yıllar yöreye ve ülkeye hizmet etmesi planlanmaktadır.
 
Yılda 36.000 MWh elektrik enerjisi üretilecek
 
24 adet lisanssız elektrik üretim tesisinde her birinde 4.000 adet olmak üzere toplamda 96.000 adet çok kristalli fotovoltaik panel ve her biri 20 kW olan 1250 adet evirici (invertör) kullanılacaktır. Böylece 634 bin 21 m2’ lik proje alanının 391 bin 38 m2’ lik alanında düz zemine optimum açıda sabitlenmiş güneş panelleri vasıtasıyla güneş ışığından yılda 36.000 MWh’lik elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Panellerin her birinin kapladığı alan yaklaşık 4.078 m2 olduğundan, projede 96.000 panelin kullanımı ile panellerin kapladığı alan toplamda 391.bin 38 m2 olacak.


 
Proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri
 
Faaliyet alanı hazine arazisi olup, hazineden kiralanacaktır. Faaliyet alanı ulaşım açısından rahat bir konumdadır. Faaliyet alanına, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesinin kuzeydoğu yönünden yaklaşık 8,50 km sonra ulaşmak mümkündür.Güneş enerjisi sistemleri çevreye zararlı gazlar vermeyen, tükenmeyen bir enerji türüdür.Çevreye zarar vermediği, tükenmeyen ve çok ucuz bir enerji kaynağı olduğu için güneş panelleri her gün artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır.Türkiye’de güneşlenme seviyelerinin fazla olması nedeniyle, güneş enerjisinden faydalanma açısından avantajlı bir konumdadır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası’na göre proje yeri olan Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi yıllık güneşlenme proje alanının bulunduğu yer 1600-1650KW/hm2 güneş radyasyonu ile güneş santrali kurmak için elverişli konumdadır.Proje alanının enerji şebekesi hattına yakın olması, ulaşımı rahat olması gibi şartlar altında söz konusu tesisin yer seçimi yönünden optimum konumda olduğu öngörüldüğünden başka bir yer alternatifi düşünülmemektedir.
Editör: Haber Merkezi