Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Afşin’de çıkarılmak istenen kurşun ve çinko madeninin işletme ruhsatı talebini onayladı.

MAPEG, ülke genelindeki madencilik sektöründe işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesini açıkladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 19 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 78 adet başvuru kabul edildi.

Kurum tarafından 1 şirketin arama ruhsatı, 10 şirketin işletme ruhsatı, 11 şirketin devir, 46 şirketin temdit, 2 şirketin rödövans, 2 şirketin ihale, 5 şirketin hisse payı devri ve 1 şirketin kamulaştırma başvurusu onaylandı.

Afşin’deki kurşun ve çinko madeni için yapılan işletme ruhsatı talebi ise onaylandı.