Afşin Tapu Müdürü Hasan Arslan, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 2011 yılının sonuna kadar tüm yurt genelinde olduğu gibi Afşin’de de tüm yönüyle devreye gireceğini ifade etti.
 
Ulaştırma ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında imzalanan TAKBİS 2011 tarihinde Afşin’de uygulanmaya başlıyor. Ocak 2011 tarihinde Afşin’de tüm bilgiler yaklaşık 5 ayda bu sisteme yüklenecek.
Afşin Tapu Müdürü Hasan Arslan, tapu ve kadastroyla ilgili verilerin bilgisayar ortamına aktarılacağını ve tapu kadastro alanındaki işlemlerin güvenle ve rahatlıkla izlenebileceğini ifade etti. 
TAKBİS hakkında bilgi veren Arslan, “Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin süratli ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak olan TAKBİS tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin çok amaçlı arazi bilgi sistemine dönüşmesini ortaya çıkaracak bir e-devlet projesidir. Sistemin devreye girmesiyle beraber vatandaşı bir çok alanda kolaylık bekliyor. TAKBİS`in tamamen devreye girmesiyle beraber artık vatandaşlar tapu işlemlerini kendilerine en yakın tapu ve kadastro müdürlüğüne giderek işlemlerini yaptırabilecek.
Bu sistemle beraber, taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek tasarruflar sahiplerine e-mail ve sms yoluyla anlık olarak bildirilebilir hale gelecek ve tapu işlemlerinin daha seri ve kontrollü olabilmesini teminen online randevu sistemine geçilecek. E-devlet kapısı üzerinden tapu kadastro hizmetleri sağlanabilecek. Yine bu sistemle beraber yaşanacak en önemli gelişmelerden birisi ise tapu ve kadastroda yaşanan evrakta sahteciliğin önüne geçilmiş olacak” dedi.