Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan AR-GE  birimi tarafından “ Okul Öncesi Eğitim” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.
 
Afşin Anaokulu Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Afşin Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Doğan, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşma yapan AR-GE öğretmenlerinden Feray Dağ, 2009-2010 verilerine göre Afşin’de okullaşma oranının % 58 olduğunu kaydetti.
Feray Dağ, “Milletimizin bilgi toplumuna geçiş süresinin kısaltılması ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması yönünde sürdürülen yoğun eğitim çalışmalarının önemli bir bölümünü okul öncesi eğitimi oluşturmaktadır. Kahramanmaraş’ta bu hayati ve önemli hizmetin sunumunda yaşanan bazı aksaklıklar; derslik, öğretmen görevlendirme, veli bilinçlendirme gibi sorunları giderilerek okullaşma oranının arttırılması gerekmektedir. Okullarımızdaki büyük olan idareci odalarını tespit ederek, bu odaların küçük yerlerle değiştirilmesi ve atıl durumdaki alanların okul öncesi eğitimine derslik olarak kazandırılmasını istiyoruz.” dedi.
Muhtarlara ve okul idarecilerine seslenen Dağ, “Diğer eğitim kurumlarında genel olarak ikili eğitim yapılması ve derslik başına düşen öğrenci sayısının standartların üstünde olması nedenleriyle okul öncesi öğretim için ilk ve orta öğretim kurumlarından yeterli derslik bulunmamaktadır. Bu nedenle, çevrenizde bulunan boş bina yada okul öncesine kazandırabileceğimiz bir yer varsa bizlerle mutlaka irtibata geçin. Okul müdürleri kendi okul çevrelerinde de aynı araştırmayı yapsın. Muhtarlar ise, yine aynı şekilde bu çalışmaya katılsın.” açıklamasında bulundu.