T.C. Afşin İcra Dairesi, Afşin'de 779 m² arsaicradan satılığa çıkardı.

Yapılan duyuruda; 

T.C. AFŞİN
İCRA DAİRESİ

2020/361 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/361 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 306 Ada 44 nolu parsel sayılı, Arsa vasfında, 779,84 m2 alana sahip tam hisse oranı ile borçlu adına kayıtlı taşınmazın bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere; Konu taşınmaz, Sağlık Meslek Lisesine 220, Adliye Binasına 250 ve Hükümet Konağına 370, metre kuş uçuşu mesafededir. Konut alanı olarak tercih edilen bölgededir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tamdır. Çevrede bulunan binaların zemin katları dükkan üst katları mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. 6-7 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdendir. Yaşanan deprem felaketi sonrası, yıkılanların yanında, ağır hasarlı binaların tespit edilmesi, yıkım işlerinin devam etmesi neticesinde, ilçede konut sayısı oldukça düşmüştür. Kiralık ve satılık mesken değerinde artış gözlenmiştir. ile sağlanmıştır. Parselin ortalama eni 15 metre, ortalama uzunluğu 35 metredir. Eğimsiz bir topoğrafyada olup geometrik olarak şekilsizdir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Yeşilyurt Mahallesi, 306 Ada, 44 Parsel Afşin / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 779,84 m2
İmar Durumu : Konut alanında, ayrık nizam 6 kat, TAKS 0,25, KAKS 1,5, yoldan 5 komşu parsellerden 4 'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın 33 parsel ile tehvit şartı bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber Merkezi