T.C. Afşin (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu, Afşin'de 44.083 m² tarla mahkemeden satılığa çıkardı.

İlan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre;

T.C.
AFŞİN
İCRA DAİRESİ

2021/42 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Afşin İlçe, Çağılhan Mahallesi, 147 Ada, 1 Parsel, Borçlu adına kayıtlı, tam hisseli taşınmazın bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere: Taşınmaz kuru tarım arazisi olup üzerinde aktif tarım yapılan KIRAÇ tarım alanıdır. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Killi-Tınlı, derin profilli humus ve organik yapı bakımından zengin yapıda hafif kireçli iyi toprak yapılı Kuzeyden Güneye % 2-3 eğime sahip arazi konumundadır. Taşınmaz üzerinde yerli kayalarve taşlık alan bulunmamakta olup yabani formda bitki populasyonu yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim alanları na yakın olup taşınmaza ulaşım kolay bir şekilde sağlanmamaktadır. Bu özelliği bakımından sosyal yönden emniyetli bir yapıya sahiptir., 44.083,85 m2 yüzölçümlü.
Adresi : Çağılhan Mahallesi, 147 Ada, 1 Parsel. Afşin / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 44.083,85 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.290.062,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: * Afşin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 23/05/2023 tarih ve 6357 yevmiye nolu "İrtifak Kamulaştırması Davası Açıldığına Dair" Şerhi.
* Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 12/07/2019 tarih, 5115 yevmiye nolu "İhtiyati Tedbir" şerhi.
* Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 'nün 20/07/2023 tarih ve 9732 yevmiye nolu "Parsel Korum alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz."
*Ayrıca tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Afşin İlçe, Çağılhan Mahallesi, 126 Ada, 23 Parsel sayılı taşınmazın bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere: Borçlu adına kayıtlı tam hisseli taşınmaz kuru tarım arazisi olup üzerinde aktif tarım yapılan KIRAÇ tarım alanıdır. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Killi-Tınlı, derin profilli humus ve organik yapı bakımından zengin yapıda hafif kireçli iyi toprak yapılı Kuzeyden Güneye % 2-3 eğime sahip arazi konumunda taşınmaz üzerinde yerli kayalarve taşlık alan bulunmamakta olup yabani formda bitki populasyonu yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim alanları na yakın olup taşınmaza ulaşım kolay bir şekilde sağlanmamaktadır. Bu özelliği bakımından sosyal yönden emniyetli bir yapıya sahip dir., 3.227,32 m2 yüzölçümlüdür.
Adresi : Çağılhan Mahallesi, 126 Ada, 23 Parsel Afşin / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 3.227,32 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 193.639,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: * Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Çağılhan Mahallesi, 125 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmazın bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere: Borçlu adına kayıtlı, tam hisseli taşınmazmotopomp vasıtası ile sulanabilir durumdadır. Taşınmaz çevresi tel örgü ile çevrilmiştir. Taşınmazın bir kısım alanı üzerinde bahçe tarımı geriye kalan alanı üzerinde ise bağ tarımı yapılmaktadır. Killi-Tınlı, derin profilli toprak yapısında olup, humus ve organik yapı bakımından zengin yapıda ve ayrıcahafif kireçli yapıdadır. Kuzeyden Güneye % 1-2 eğİme sahip düz arazi konumundadır. Taşınmaz üzerinde yerli kayalarve taşlık alan bulunmamakta olup yabani formda bitki popülasyonu yoktur, tarım alanıdır. Taşınmaz mahalle yerleşim alanları yakınında olup taşınmaza ulaşım kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Bu özelliği bakımından sosyal yönden emniyetli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çevresinde yine aynı özellikte bahçeli evler bulunmaktadır., 4.086,01 m2 yüzölçümlüdür.
Adresi : Çağılhan Mahallesi, 125 Ada, 14 Parsel. Afşin / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 4.086,01 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.634.404,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: * Geçit Hakkı Şerhi.
* Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 12/07/2019 tarih, 5115 yevmiye nolu "İhtiyati Tedbir" şerhi.
* Ayrıca Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 12:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber Merkezi