Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can, deprem bölgelerinde, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ilan edilen mücbir sebep hali süresinin en az 1 yıl uzatılması gerektiğini söyledi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini ifade eden Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can, deprem bölgesindeki esnafları derinden sarstığını belirtti.

İlçe Sağlık, Dünya Kalp Günü Dolayısıyla Açıklama Yaptı İlçe Sağlık, Dünya Kalp Günü Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Can, "Tüm kamu ve kurumlarımızın depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanında olduğunu biliyoruz. Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmişti. Deprem tarihi itibarıyla bu depremi yaşayan illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmişti. Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldı. Mücbir sebep halinin depremden derinden etkilenen esnaflarımız ve müteşebbislerimiz için yaralarını sarması, normalleşmesi adına en az 1 yıl daha uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer deprem bölgesinde bir mali takvim yılı daha ertelenmelidir.” açıklamasında bulundu.

Mücbir sebep hali boyunca;

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15 Ağustos 2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

İlaveten söz konusu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02 Ekim 2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılacak.