Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, odaya ait olan aidat borcu gecikme zammının af süresinin bir ay uzatıldığını hatırlattı.
 
 
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Torba Yasa" ile sanayici ve ticaret erbabının üyesi oldukları odalara olan aidat borcu gecikme zammına af süresinin bir ay süreyle uzatıldığını belirtti. 
 
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, hükümetin Torba Yasası’yla getirdiği düzenlemelerin iş dünyasını memnun ettiğini kaydederek, "Torba yasa" olarak bilinen "6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" kanununun, Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine önemli bir imkân sunduğunu belirtti.
 
Konu hakkında açıklama yapan Afşin Ticaret Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, “25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince,  üye aidatı ve munzam aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmesi ve  kısmen yada tamamen ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamları (faizleri) yine borç asıllarının kalan kısmının 2 Eylül 2011 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizleri tahsil edilmeyeceği bildirilmiştir.  Belirtilen sürenin 30 Eylül 2011 Cuma gününe kadar uzatıldı.”