Afşin Kaymakamı Faik Arıcan, Afşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Gezici Mesleki Eğitim Merkezi Projesi" adlı projenin kabul edildiğini kaydetti.
 
Afşin Kaymakamı Faik Arıcan, 214 bin 428 EURO değerindeki projeyi basın mensuplarına tanıttı. Kaymakam Arıcan, “Projemiz öncelikle bölgemizde istimlâk sonucu oluşan genç işsizliğin nitelik kazanıp ilgili işletmelerde istihdamının yapılması ve diğer işgücüne işverenlerin ihtiyacı doğrultusunda nitelik kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje Afşin'de var olan işgücü arz-talep dengesizliğinin temelinde yatan nitelikli ara insan kaynağı sorununa çözüm üretmeye ve genç işsizlere istihdam sağlamaya yönelik bir girişimdir.” dedi.
Bu projeyle 15-29 yaş arası 90 genç’e argon kaynağı, doğal gaz ve elektrik tesisatı gibi kursların verileceğini kaydeden Arıcan, “Bölgede nitellik sorunu nedeniyle iş sahibi olamayan gençler bu proje kapsamında alacakları mesleki eğitimle kalifiye durumuna getirilerek, piyasanın ihtiyacına cevap verir nitelikte iş görür hale getirileceklerdir. Vasıf kazandırılmak istenen öncelikli işgücü grubun mevsimlik tarım işçiliğinden başka geçimini sürdürecek başka bir iş alanı bulunmamaktadır. Bölgemizde Her 4 gençten 3’ü işsizdir. Genç işsizler, maddiyatsızlık içinde her işi yapmaya çalışmakta; vasıfsız olduklarından verim de alınamamaktadır. Bu itibarla projenin çözüm getireceği özel sorunlar özetle işsiz olmasına rağmen nitelik sorunu sebebiyle istihdam edilemeyen gençler ve yine aynı sorun sebebiyle istihdam edecek kişi bulamayan Kamu ve özel sektörün bu istihdam sorununa çözüm üretilmesidir. Projemiz kapsamında eğitim seviyesi düşük ve erken yaşta okulu bırakan 15-29 yaş arası 90 genç işsize, Kaynakçılık, sıhhi tesisatçılık ve Elektrikçilik eğitimi verilerek eğitim alan kursiyerlerin %80'i Afşin bölgesinde termik santral ve yeni açılacak olan termik santrallerde ve özel sektörlerde istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Böylece ilimiz genelinde genç işsiz sayısında ve toplumsal olaylarda azalmalar görülecektir. İşe yerleştirilen gençler, ülkesine, ailesine ve tüm insanlığa faydalı birer yurttaş olacakları kanısındayız.” şeklinde konuştu.
 
KURS BAŞVURU YERİ VE ŞARTLARİ
Kursa başvurmak isteyenler Afşin Kaymakamlığı Proje Eğitim Merkezine başvuru yapacaklar. Seçilen kursiyerlere kurs süresince günlük bürüt 8 Euro gündelik verilecek. Ayrıca İş Kur üzerinden başvuru yapılabilecekler.